ذکر ایام هفته

یا ذَالجَلالِ و الاِکرام: "ای صاحب شکوه و بزرگواری"