ذکر ایام هفته

یا رَبَّ العالَمین: ای پروردگار جهانیان