ذکر ایام هفته

یا قاضیَ الحاجات: "ای برآورنده حاجت‌ها"